x Representacions i models x Raonament i argumentació x Gestió d'informació