x Resolució de problemes x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Comunicació escrita x Representacions i models