x Resolució de problemes x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Representacions i models