x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Eines TIC