x Resolució de problemes x Comunicació oral x Eines TIC