x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació x Gestió d'informació x Representacions i models