x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Comunicació oral