x Resolució de problemes x Eines TIC x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo