x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes