x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Comunicació escrita