x Gestió d'informació x Raonament i argumentació x Resolució de problemes x Mapes i plànols