x Animacions i simulacions x Eines TIC x Comunicació oral x Indagació i recerca