x Comunicació escrita x Animacions i simulacions x Gestió d'informació