x Comunicació escrita x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca