x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo