x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Fonts primàries x Comunicació oral x Eines TIC