x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Fonts primàries x Eines TIC