x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Eines TIC