x Comunicació escrita x Eines TIC x Animacions i simulacions