x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp