x Comunicació escrita x Eines TIC x Fonts primàries x Raonament i argumentació