x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Comunicació oral