x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Representacions i models x Resolució de problemes