x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo