x Comunicació oral x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Resolució de problemes