x Comunicació oral x Fonts primàries x Comunicació escrita x Indagació i recerca