x Comunicació oral x Fonts primàries x Eines TIC x Comunicació escrita x Animacions i simulacions