x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Indagació i recerca