x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Eines TIC