x Comunicació oral x Indagació i recerca x Comunicació escrita