x Comunicació oral x Indagació i recerca x Fonts primàries