x Comunicació oral x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo