x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita