x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC