x Comunicació oral x Resolució de problemes x Indagació i recerca