x Comunicació oral x Eines TIC x Animacions i simulacions x Fonts primàries x Indagació i recerca