x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Indagació i recerca