x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca