x Comunicació oral x Eines TIC x Resolució de problemes