x Fonts primàries x Comunicació escrita x Exercitació lingüística