x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Comunicació oral