x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Resolució de problemes