x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Indagació i recerca