x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació escrita