x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Comunicació oral