x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Resolució de problemes