x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació oral