x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp