x Indagació i recerca x Comunicació oral x Sortides i treball de camp