x Indagació i recerca x Raonament i argumentació x Eines TIC x Comunicació oral